Webtool ‘Van Last naar Lust’

Functioneel erfgroen In opdracht van ZLTO heeft ELINGS in samenwerking met Brabants Landschap en ZLTO, een inspiratie-webtool ontwikkeld genaamd ‘Van Last naar Lust’. Agrariërs kunnen via deze si...

Buitenplaats Zevenhutten

Op de plek van de boerderij ‘Hoenderberg’ aan de gelijknamige weg in Cuijk komt een afscheidscentrum/veldcafé. Het is een multifunctioneel gebouw ontworpen door Elemans van den Hork Archi...

Vormgevingsobject ‘De Berk’

In het najaar van 2013 zijn door ELINGS de eerste schetsen gemaakt voor een “vormgevingsobject”. Een object dat middenin de vijver van de woonwijk Beekse Akkers te Laarbeek is geplaatst. In de pla...

Begraafplaats Sambeek

Gemeente Boxmeer is voornemens de begraafplaats van Sambeek uit te breiden. Hiervoor worden de percelen ten noorden van de huidige begraafplaats benut. Ook wordt er een nieuw gebouw geplaats, uit de p...

Landgoed Molenhoek

Situatie Aan de Molenhoek te Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) liggen de restanten van een oude watermolen ‘Ter Steen’ en een voormalig agrarisch bedrijf. De eigenaar heeft de wens om op d...

Landgoed Heeswijk

Kasteel Heeswijk vormt met het omliggende landgoed, genaamd Landgoed Heeswijk, een waardevolle groene parel binnen de gemeente Bernheze. Het Landgoed ligt te midden van een dynamische omgeving waarin ...

Heeswijkse Aa-Beemden

Gebiedsontwikkeling Heeswijkse Aa-Beemden De ontwikkeling Heeswijkse Aa-Beemden wordt enerzijds ingegeven door de nieuwe ontsluiting van de kern Heeswijk-Dinther op de N279 en anderzijds door de ontwi...

De Maashorst

Landschap van Allure – tweede Tender De regio Maashorst is in ontwikkeling. Al geruime tijd is, via allerhande initiatieven vanuit burgers, ondernemingen en gemeentes een ontwikkeling gaande die een...

Herontwikkeling Boskant

Binnen het kleine kerkdorp Boskant (gemeente Sint-Oedenrode) bestaat behoefte aan een meer kenmerkende en centrale ruimte binnen het dorp. Om dit te realiseren is een inrichtingsvoorstel van de openba...

Natuurbegraafplaats

Op Landgoed De Hoevens (Alphen) zijn drie landbouwpercelen omgevormd tot een natuurbegraafplaats. Het ontwerp van de natuurbegraafplaats is gebaseerd op de kamerstructuur die het landgoed kenmerkt. De...