Jachthaven Biesbosch

Jachthaven Biesbosch, in eigendom van Yacht Havens Group, is in de afgelopen jaren meerdere malen door verschillende partijen onderzocht op haar (on)mogelijkheden. Jachthaven Biesbosch heeft veel potentie om uit te groeien tot een bruisende jachthaven. Sinds het najaar van 2013 is ELINGS – in combinatie met Architectenbureau Drijvers uit Oisterwijk – betrokken bij de planvorming van Jachthaven Biesbosch. Deze integrale samenwerking heeft geresulteerd in een aangepaste inrichtingsvisie voor de jachthaven.

141111_Drimmelen_VO+ verkleind

Inrichtingsplan November 2014

De haven van Drimmelen krijgt een nieuw bruisend hart. Een centraal element vormt het levendige hart van de jachthaven. Aantrekkelijke activiteiten en voorzieningen in het hart van de haven vormen de impuls voor nieuwe functies en ontwikkelingen in en rond de haven. Tegelijkertijd verbindt dit element de beide delen van de haven (oud en nieuw), door aanvullende voorzieningen en aantrekkende functies. Wat dit hart is? Een rustpunt met intimiteit: een grote speel- en reflectievijver omzoomd met verblijfsplekken en een begroeide staalconstructie.

Het nieuwe bruisende hart ligt op de kruising van ‘groene assen’. De aantrekkingskracht van deze parkachtige assen vergroten de verblijfsduur van bezoekers door de aanwezigheid van picknick/barbecue gelegenheden, spelaanleidingen en routing (wandelaars/fietsers). Middels een heldere structuur is dit hart verbonden met alle facetten van de haven, oud en nieuw. Deze aangepaste heldere verkeersstructuur draagt bij aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het gebied, over water en land. Door nieuwe (eenduidige) bebording, verlichting en beplanting wordt dit ondersteund.

De beleving van de jachthaven wordt vergroot door een eenduidige inrichting van de openbare ruimte, zichtbaar en toegankelijk water, reorganisatie van haven gerelateerde functies en het verbinden en stimuleren van langzaam verkeer (wandelaars/fietsers).

In de komende jaren zal dit inrichtingsplan verder vorm gegeven worden. De jachthaven zal zich stapsgewijs ontwikkelen, werkend vanuit de overkoepelende gebiedsvisie. Hierdoor vindt een geleidelijke transformatie van het gebied plaats waarbij, door de flexibiliteit van de visie, wordt ingespeeld op wensen en behoefte uit de markt, de gebruikers en van ’t momentum.

 

Werk in Uitvoering – november 2017

 

Reeds uitgewerkte en gerealiseerde onderdelen:

2015 –Plons & Ploeterspeeltuin uitgewerkt door Kinderland Speeltoestellen

2016 – Camperplekken in het hart van de haven, op de landtong tussen de twee havenbassins

2017 –Plein rondom havenkantoor ism Hektracon en Schapers & Zn. BV

2017 – Kettingpont ism Wester Naval Architecture B.V. en G. van Sonsbeek

Periode: 2013 – heden

Locatie: Jachthaven Biesbosch – Drimmelen

Opdrachtgever: Yacht Havens Group