‘De Maashorst dichterbij!’

De Maashorst, een natuurgebied op loop- en fietsafstand, bijna gelegen in de achtertuinen van Heesch en Nistelrode. De ambitie om van de Maashorst, voor eigen burgers en recreanten, een gezond en beleefbaar landschap te maken, begint langzaam zijn doel te bereiken. Ondernemers en gemeente werken samen aan een Maashorst-landschap. Mensen kunnen al fietsend langs een herkenbare route in het gezonde landschap vertoeven en genieten van al het gezonde wat de natuur en ondernemers te bieden hebben, zoals een biologische groentetuin en fruitboomgaard, bloemenplukweide, natuurlijke speeltuin, educatief belevingspad en streekproductenwinkeltje. Maar hoe moet die route eruit zien? Kan de route en de beleving van het landschap nog beter? Daarom vragen we uw hulp! Kom op 15 juli om 19:15u naar de brainstormavond bij het Tramstation in Nistelrode.

Men heeft de ambitie om van de Maashorst een uniek, mooi en vitaal landelijk gebied te maken voor haar burgers en ondernemers. Met het project ‘Meer Maashorst’ hebben de gemeente Oss, Landerd, Uden en Bernheze samen met verschillende ondernemers een plan geïnitieerd, om de dorpen en het landschap rondom de Maashorst breder op de kaart te zetten. Nieuwe initiatieven zorgen voor nieuwe natuur en landschappelijke versterking. De helende kwaliteiten van natuur en landschap die bezoekers van de Maashorst hierdoor ervaren, biedt naast recreatie, een extra betekenis op het gebied van gezondheid. Ondernemers en maatschappelijke organisaties spelen hier op in met nieuwe diensten en ‘zorg’-arrangementen.

De verbinding en beleving van de Maashorst in de aangrenzende dorpen en steden is op dit moment minimaal. Dit komt meden door barrières als de A50 en A59 die het contact met de Maashorst doorkruisen. Met aantrekkelijke routes vanuit de dorpen rondom de Maashorst is het streven een verbinding te maken tussen de dorpen onderling en de bewoners met De Maashorst. Dit kan op een historisch patroon van dreven driften, die reeds in het landschap aanwezig zijn.

Bernheze_Haal-De-Maashosrst-dichterbij

Langs deze routes kunnen lokale ondernemers en particulieren, ieder op hun eigen manier bijdragen aan het Maashorstlandschap. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de unieke plekken die het landschap te bieden heeft, zoals de breuklijn met zijn wijstgronden, landweren en dreven over de heide. De kennis en informatie over deze plekken wordt gedeeld met de bezoekers.

De eerste ideeën om een dergelijke route te maken vanuit het dorp naar de Maashorst zijn er, maar de uitwerking en onderlinge afstemming moet nog grotendeels plaatsvinden. Daarvoor vragen we de hulp van bewoners en betrokkenen. Op het kaartje ziet u de eerste aanzet om routes te maken vanuit de dorpen Heesch en Nistelrode naar de Maashorst. Graag nodigen we u uit om over deze routes te brainstormen. Vragen als: Is dit de juiste route? Hoe ziet deze route eruit? Wat kunnen we doen met de barrières A50 en A59? Wanneer zult u gebruik maken van deze routes? Hoe kunnen we de kinderen bij deze routes betrekken? Kan ik zelf bijdrage aan het Maashorstlandschap? Etc. Voor meer informatie verwijzen we u naar de PDF die is opgesteld voor achtergrondinformatie, te downloaden via deze LINK PDF.

Gemeente Bernheze nodigt de bewoners van Heesch en Nistelrode en betrokkenen van harte uit voor brainstormavond op 15 juli om 19:30u in het Tramstation aan het Raadshuisplein 5 te Nistelrode. Op deze avond zal bureau ELINGS u informeren over routes naar de Maashorst. IVN Brabant zal een uitleg geven over ‘De Groene Loper’. Dit project heeft als doel initiatiefnemers te ondersteunen, die zelf willen bijdragen aan het Maashorstlandschap. Daarnaast krijgt u uitgebreid de kans om mee te praten over een mogelijke invulling van de routes naar de Maashorst. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën. Tot dan!