Bosrand

Hotel Bosrand ligt in het beekdal van de Achterste Stroom in Oisterwijk. De eigenaar wil de exploitatie beëindigen. Omdat het gebouw en het terrein geen recht doen aan de potentiële natuurwaarden va...

De Hoef II

  De wijk de Hoef vormt het oostelijk deel van Heesch. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan is gemaakt in samenwerking met Compositie 5 Architectuur.   De wijk moet een aantrekk...

Focus op Badhoevedorp

Het verleggen van de A9 biedt kansen om het dorpse karakter van Badhoevedorp te herstellen. Om de samenhang en ruimtelijke kwaliteit hierbij te kunnen waarborgen, is een stedenbouwkundige studie verri...

Hoge Wal

  Een uniek watersysteem en natuurcompensatie vormen leidraad voor de stedenbouwkundige visie en de inrichting van deze woonwijk. Het watersysteem van de wijk Hoge Wal is zo opgezet dat water zol...

Bedrijfsterrein De Buskes 14

Op de locatie De Buskes 14 te Diessen is Timmermans Transport & Logistics gevestigd. Om als logistieke ondernemer op de internationale markt te kunnen (blijven) opereren en klanten te kunnen blijv...

Dienstverleningscentrum Rucphen

Opgave Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Rucphen, “het Dienstverleningscentrum” ligt in één van de kamers van de ‘Binnentuin’, een bedrijventerrein van de gemeente Rucphen. Voor het Di...

Rivierenwijk Geldermalsen

Opgave Inrichtingsplan voor de buitenruimte van appartementencomplexen Rivierenwijk te Geldermalsen. Onderdeel van de inrichting van de buitenruimte is de parkeeropgave (auto’s en fietsen), wate...

Centrumplan Geldermalsen

Opdracht Herinrichting van het centrum – kerkplein, marktplein, jachthaven, Lingeoever en aanvoerende straten. Werkend vanuit een visie waarin het karakter van het Lingedorp is opgenomen, is een...

Wonen aan de Dorpenweg

In 2009 heeft ELINGS een visie ontwikkeld voor het plangebied Dorpenweg 31 te Deursen. In de rafelige dorpsrand van Deursen ligt een grootschalige intensieve varkenshouderij, welke met zijn verschijni...

Moderne kloostertuin

De komende jaren wordt hotel en congrescentrum Leijhof te Oisterwijk uitgebreid. In samenwerking met architectenbureau Drijvers is gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de bebouwing en het landschap...