Visie Voorste Stroom

Voor de gemeente Oisterwijk heeft Elings een visie gemaakt voor de inrichting van de Voorste Stroom voor het deel van de beek dat door Oisterwijk stroomt. De beek is gekanaliseerd maar wordt terug geb...

Begraafplaats Roosdoncken

De begraafplaats Roosdoncken is gelegen in het natte landelijk gebied van de gemeente Nuenen. De bestaande begraafplaats is uitgebreid met een tweetal terpen die in een diagonaal verband diepte geven ...

Receptenboek 10 dorpen

Geldermalsen verfraait de buitenruimte van haar 10 dorpen. De huidige veiligheid, het onderhoud, de verkeerstechnische oplossingen en vele ad-hoc geplaatste elementen en beplanting passen niet bij de ...

Zwemcentrum Tongelreep

  De uitbreiding van het zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven vraagt om een landschappelijke inpassing van de gebouwen in een landelijk gebied met hoge natuurwaarden. De relatie van bezoekers ...

Woonwijk Strijp

Bij Aarle-Rixtel is de wijk Strijp gebouwd, waarbij het landschap dient als inspiratiebron.   Een oorspronkelijke terp ligt centraal in de wijk. Deze is geaccentueerd met bijzondere huizen. Een c...

Hof van Zevenbergen

Midden in ‘s-Hertogenbosch ligt een 14de eeuwse stadsboerderij. De boerderij werd oorspronkelijk bewoond door de Heren van Zevenbergen en dankt daar nog steeds zijn naam aan. Vroeger diende de b...

Boerenerven (publicatie)

In 1986 is het boekje met de titel ‘Boerenerven’ verschenen. Geschreven door dhr. Cees Elings in samenwerking met de Boerderijenstichting. In de 20 jaar die hierop volgende is het boerenerf onderw...