Buitenplaats Zevenhutten

Op de plek van de boerderij ‘Hoenderberg’ aan de gelijknamige weg in Cuijk komt een afscheidscentrum/veldcaf√©. Het is een multifunctioneel gebouw ontworpen door Elemans van den Hork Archi...

Begraafplaats Sambeek

Gemeente Boxmeer is voornemens de begraafplaats van Sambeek uit te breiden. Hiervoor worden de percelen ten noorden van de huidige begraafplaats benut. Ook wordt er een nieuw gebouw geplaats, uit de p...

Natuurbegraafplaats

Op Landgoed De Hoevens (Alphen) zijn drie landbouwpercelen omgevormd tot een natuurbegraafplaats. Het ontwerp van de natuurbegraafplaats is gebaseerd op de kamerstructuur die het landgoed kenmerkt. De...

Begraafplaats Roosdoncken

De begraafplaats Roosdoncken is gelegen in het natte landelijk gebied van de gemeente Nuenen. De bestaande begraafplaats is uitgebreid met een tweetal terpen die in een diagonaal verband diepte geven ...